Předchozí položky
Následující položky

QI - PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

QI je informační systém s integrovaným vývojovým prostředím pro rychlý vývoj a implementaci aplikací. Díky tomu není oborově orientován a může být s úspěchem použit v oblasti obchodu, služeb, ekonomiky, výroby a státní správy. Uživatel může využívat veškeré funkce aplikace i prostřednictvím Internetu a to v jakémkoli světovém jazyce. Systém je schopen se dynamicky za provozu přizpůsobovat změnám okolí a potřebám zákazníka.

Úspěch podniku v dnešní době závisí na rychlosti zpracování dat a na schopnosti dokázat jejich analýzou a následnou syntézou získat rozhodující informace, které umožní nejen včas reagovat na změny v okolí, ale i v dostatečném předstihu změny předvídat. Jen díky tomu je možné uspět na dnešním rychle se měnícím trhu a předběhnout konkurenci. Manažeři na všech úrovních řízení musí mít rychlý přístup k potřebným informacím pro strategické i taktické rozhodování. K tomu potřebují spolehlivé informační zázemí, digitální nervový systém, který zvýší pružnost a výkonnost celé organizace a zároveň je schopen se v čase dynamicky přizpůsobit potřebám organizace. Takovým systémem je QI.

Informační systém QI je prvním reprezentantem nové kategorie informačních systémů, které nazýváme ELASTICKÉ. Elasticita QI spočívá v jeho nadprůměrných možnostech rychle se přizpůsobovat měnícím se požadavkům zákazníka. Toto přizpůsobení požadavkům zákazníka je možné ve třech hlavních rovinách.